Ponad 200 nagrań wideo i animacji dźwięków

Kiedy uczymy się języka obcego, zwykle wzorujemy się na naszym nauczycielu, starając się go naśladować we wszystkich aspektach nauki języka, także wymowy. W przypadku wymowy, nie tylko słyszymy wymowę nauczyciela, ale także najczęściej możemy obserwować jego twarz. Oba te elementy są najsilniejszymi bodźcami dla uczącego się języka, choć nie zawsze wystarczającymi. W większości przypadków nie możemy zaobserwować najistotniejszego elementu – ruchów języka. Dlatego przygotowując program Say It Right, stworzyliśmy kolorowe animacje ukazujące położenie głównych narządów mowy podczas wymowy danego dźwięku. Animacje można powiększać do wymiaru ekranu i zatrzymywać w dowolnym momencie. np. w miejscu wymowy danej głoski.

Ponadto, krótkie filmy wideo ukazują lektora wymawiającego ćwiczony dźwięk oraz słowo zawierające ten dźwięk. Pozwala to zwrócić uwagę na mimikę twarzy podczas wymawiania danego dźwięku, zwłaszcza otwarcie ust i napięcie mięśni policzkowych. Animacjom tym towarzyszą zawsze proste i praktyczne opisy sposobu wymowy danego dźwięku.