1500 praktycznych ćwiczeń, 43 unikatowe teksty

Każdemu dźwiękowi języka angielskiego (w odmianie brytyjskiej i amerykańskiej) poświęcono osobny rozdział. Musimy pamiętać, że chociaż wiele dźwięków angielszczyzny brzmi podobnie do dźwięków naszego języka rodzimego, żaden z nich nie jest identyczny z jego rodzimym odpowiednikiem. Rozdziały mają identyczną lub bardzo podobną strukturę złożoną z rozmaitych ćwiczeń, mających na celu ukazanie danego dźwięku w jak najszerszym kontekście.

FONETYCZNI NIEPRZYJACIELE

Ćwiczenie zawiera pary słów, które pod względem wymowy, a często także znaczenia są "fałszywymi przyjaciółmi", ponieważ ich wymowa w angielskim i rodzimym języku ucznia znacznie od siebie odbiega. Celem ćwiczenia jest osłuchanie się z tymi różnicami.

SŁOWA POSPOLITE

Ćwiczenie zawiera od 100-150 słów pospolitych, w których występuje ćwiczony dźwięk. Słowa te można dobierać pod względem skali trudności (słowa łatwe lub trudne), a także pod względem pozycji, w jakiej ćwiczony dźwięk występuje w słowie (początkowa, środkowa, końcowa). We wszystkich słowach zapis ortograficzny ćwiczonego dźwięku można wyróżnić kolorem. Podczas odsłuchiwania danego słowa, frazy lub zdania, wyświetlane jest na dodatkowym ekranie (tzw. dymku) jego znaczenie oraz, opcjonalnie, transkrypcja fonetyczna.

IMIONA I NAZWISKA

Ćwiczenie zawiera pospolite imiona i nazwiska, w których występuje ćwiczony dźwięk.

NAZWY WŁASNE

Ćwiczenie zawiera nazwy geograficzne oraz inne popularne nazwy własne, w których występuje ćwiczony dźwięk.

FRAZY

Ćwiczenie zawiera popularne zwroty lub idiomy, w których występuje ćwiczony dźwięk.

ZDANIA

Ćwiczenie zawiera zdania, w których niemal każdy wyraz zawiera ćwiczony dźwięk. Nie są to popularne, ogólnodostępne tzw. tongue twisters, ale specjalnie ułożone zdania, w których występuje duże nagromadzenie ćwiczonego dźwięku.

TEKST

Ćwiczenie zawiera specjalnie napisany tekst, w którym występuje bardzo duże nagromadzenie ćwiczonego dźwięku. Poprawne przeczytanie takiego tekstu jest ostatecznym sprawdzianem dobrego opanowania wymowy danego dźwięku.

KONTRASTY SŁÓW

Ćwiczenie zawiera pary słów, w których ćwiczony dźwięk skontrastowany jest z innym dźwiękiem. Ćwiczenie pokazuje jak ważne w angielskim jest opanowanie poszczególnych dźwięków, ponieważ ich zastąpienie innym dźwiękiem powoduje zmianę znaczenia.

KONTRASTY FRAZ

Ćwiczenie zawiera pary fraz, które różnią się od siebie jednym dźwiękiem. Ten jeden źle wymówiony dźwięk powoduje zmianę znaczenia całej frazy.

KONTRASTY ZDAŃ

Ćwiczenie zawiera pary zdań, które różnią się od siebie jednym dźwiękiem. Ten jeden źle wymówiony dźwięk powoduje zmianę znaczenia całego zdania.

TESTOWANIE WYMOWY SŁÓW

Ćwiczenie polega na odsłuchiwaniu słów (za każdym razem jednego z pary), a następnie zaznaczeniu, które słowo z danej pary zostało odtworzone. Ćwiczenie służy uczeniu się rozpoznawania ćwiczonego dźwięku. Słowa odtwarzane są za każdym razem w losowo dobranej kolejności.

TESTOWANIE WYMOWY FRAZ

Ćwiczenie polega na odsłuchiwaniu fraz (za każdym razem jednej z pary), a następnie zaznaczeniu, która fraza z danej pary została odtworzona. Ćwiczenie służy uczeniu się rozpoznawania ćwiczonego dźwięku. Frazy odtwarzane są za każdym razem w losowo dobranej kolejności.

TESTOWANIE WYMOWY ZDAŃ

Ćwiczenie polega na odsłuchiwaniu zdań (za każdym razem jednego z pary), a następnie zaznaczeniu, które zdanie z danej pary zostało odtworzone. Ćwiczenie służy uczeniu się rozpoznawania ćwiczonego dźwięku. Zdania odtwarzane są za każdym razem w losowo dobranej kolejności.

W niektórych rozdziałach liczba ćwiczeń jest większa. Dotyczy to rozdziałów poświęconych dźwiękom, które występują w angielskim w wielu wariantach.

Każde z ćwiczeń można wykonać tak, jak to zaproponowano w programie – można odtwarzać poszczególne pojedyncze słowa, frazy lub zdania, można też włączyć odtwarzanie wszystkich słów, fraz lub zdań z danego ćwiczenia i powtarzać za lektorem. Można też uatrakcyjnić wykonywanie poszczególnych ćwiczeń na różne sposoby podane na podstronie NAUCZYCIELE I KOREPETYTORZY.