Licencja jednoosobowa, jednostanowiskowa

Kurs Say It Right dostarczany jest wraz z licencją jednoosobową, jednostanowiskową. Zarejestrowany użytkownik może zainstalować aplikację na wielu urządzeniach, ale jest uprawniony do korzystania z zawartości na jednym urządzeniu w dowolnym czasie. Aby korzystać z zawartości na drugim, trzecim itd. urządzeniu, użytkownik musi najpierw 1) dezaktywować konto na aktualnie wykorzystywanym urządzeniu oraz 2) wylogować się. Wymagane jest wykonanie obu procedur. Brak dezaktywacji konta na jednym urządzeniu uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z zawartości na innym urządzeniu. Procedura dezaktywacji jest opisana szczegółowo w dokumencie "Regulamin" na stronie głównej.