Funkcja wyróżniania grafemów

Jednym z trudniejszych elementów uczenia się języka angielskiego jest jego skomplikowana pisownia. Relacja pomiędzy dźwiękami a sposobem ich zapisu jest bardzo niestabilna – na przykład dla samogłoski schwa /ə/ lista znanych zapisów ortograficznych wynosi aż 43! W przypadku wielu samogłosek zapis ortograficzny bywa bardzo zwodniczy – identyczna kombinacja liter oznaczać może różne dźwięki (np. zapis <read> może oznaczać czasownik w czasie teraźniejszym lub bezokolicznik wymawiany /rid/, ale także czasownik w czasie przeszłym wymawiany /red/). Dlatego w programie Say It Right zastosowano funkcję wyróżniania grafemów (a więc ortograficznych sposobów zapisywania danego dźwięku). Pozwala to lepiej poznać relacje pomiędzy sposobem zapisu danego dźwięku a sposobem jego wymowy. Funkcja ta działa na zasadzie przełącznika (toggle on/off), a więc wyświetlanie grafemów można włączyć lub wyłączyć. Służy temu znajdujący się w menu "Opcje" przycisk “Pokaż grafemy”.