Wymowa brytyjska czy amerykańska?

Według Encyklopedii Britannica, wśród odmian języka angielskiego należy wymienić brytyjską (w tym irlandzką), amerykańską, kanadyjską, australijską/nowozelandzką, indyjsko-pakistańską oraz południowoafrykańską. W każdej z tych odmian istnieje wiele dialektów lokalnych czy regionalnych. Do tego należy dodać niejednolitą i trudno definiowalną odmianę zwaną czasem International English, jaką posługują się osoby na całym świecie nie będące rodzimymi mówcami języka angielskiego. Wśród rodzimych odmian języka angielskiego, najpowszechniejsze są amerykańska (ok. 225 milionów użytkowników) oraz brytyjska (ok. 55 milionów użytkowników). Choć nie ma powszechnej zgody co do tego, co jest standardem w ramach brytyjskiej czy amerykańskiej angielszczyzny, językoznawcy często posługują się pojęciami Standard British (dla brytyjskiej) oraz General American (dla amerykańskiej odmiany). I właśnie te dwa wzorce (pojmowane najogólniej) reprezentowane są w programie Say It Right, także dlatego, że są one najczęstszym wzorcem na lekcjach języka angielskiego w szkołach i na kursach językowych na całym świecie.

Wszystkie słowa, frazy, zdania i teksty nagrane są w obu wersjach, a użytkownik sam decyduje, której odmiany chce się uczyć. Przełączanie się pomiędzy odmianami jest niezwykle łatwe. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk w aplikacji (UK/US).