Dostęp online z każdego miejsca

Aplikacja niezbędna do korzystania z zawartości elektronicznej kursu Say It Right jest darmowa i może być zainstalowana na wielu urządzeniach. Licencja jednoosobowa, jednostanowiskowa pozwala zerejestrowanemu użytkownikowi na dostęp do zawartości elektronicznej kursu na jednym urządzeniu w dowolnym czasie. Dostęp do zawartości elektronicznej kursu można uzyskać wszędzie pod warunkiem uzyskania połączenia z Internetem w trakcie procedury logowania. W trakcie logowania się do aplikacji należy podać login (adres e-mail) oraz wybrane podczas rejestracji hasło. W najbliższych tygodniach aplikacja będzie dostępna na wszystkie urządzenia i systemy operacyjne wymienione na stronie głównej.