Moduł Phrasal Verbs

Moduł Phrasal Verbs (czasowniki frazowe) składa się z ułożonego alfabetycznie Słownika czasowników frazowych zawierającego ponad 1800 popularnych czasowników frazowych (prawie 3000 znaczeń) wraz z przykładami każdego znaczenia oraz ćwiczeń. Hasła słownika oraz zdania przykładowe tłumaczone są na język polski. Podano także odpowiedniki każdego hasła w języku angielskim. 

Ćwiczenia obejmują cztery typy: ćwiczenia ogólne, polegające na wstawianiu w luki wyrazów z listy przy użyciu techniki „przenieś i upuść”; słowa kluczowe będące odmianą ćwiczeń ogólnych, w której wszystkie przykłady dotyczą jednego czasownika w relacji z różnymi partykułami; kolokacje, polegające na wstawianiu w luki wyrazów z listy, które tworzą kolokację ze wszystkimi słowami w danym przykładzie; parafrazy, polegające na wstawianiu w luki w zdaniach A wyrazów z listy, które pozwolą utworzyć zdanie B o znaczeniu równym znaczeniu zdania A.

WSZYSTKIE PRZYKŁADY W CZĘŚCI SŁOWNIKOWEJ ORAZ ODPOWIEDZI W CZĘŚCI ĆWICZENIOWEJ ZOSTAŁY NAGRANE W WERSJI STANDARD BRITISH ORAZ GENERAL AMERICAN I MOŻNA JE ODTWARZAĆ.

Próbka słownika wraz z przykładowym ćwiczeniem dostępna jest w darmowym DEMO.