Moduł Varia

Moduł “Varia” na platformie językowej Say It Right 5.0 Online został stworzony jako przestrzeń oferująca różnego rodzaju dodatkowe materiały, które użytkownicy mogą uznać za przydatne w ich dążeniu do opanowania języka angielskiego. Materiały te będą dodawane systematycznie i będą dotyczyły szerokiego zakresu tematów i dziedzin nauki języka angielskiego.

W odróżnieniu od modułów Sounds, Prosody, Grammar i Vocabulary, moduł Varia nie jest sprzedawany jako całość, a jedynie w postaci oddzielnych rozdziałów.

Zaczynamy od bardzo przydatnego źródła informacji na temat ogromnie skomplikowanej natury pisowni angielskich dźwięków. Użytkownik znajdzie tu kilka tysięcy słów pogrupowanych według dźwięku, a następnie według pisowni tego dźwięku.

Pandemia COVID-19 wydobyła na światło dzienne i spopularyzowała cały szereg słów, które albo nie istniały (np. covidiot), albo były używane tylko w obrębie medycyny. COVID-19 Vocabulary zawiera słowa związane z pandemią, ich definicje i przykłady użycia.

„Chaos”, znany także jako „Dearest creature in creation”, jest wierszem ukazującym nieregularności angielskiej pisowni, napisanym przez Gerarda Nolsta Trenité (1870-1946), holenderskiego podróżnika, literata, nauczyciela i wielkiego fana języka angielskiego. Mówi się, że 90% native speakerów języka angielskiego nie jest w stanie przeczytać wiersza poprawnie, a pozostałych 10% też musi od czasu do czasu sprawdzić wymowę poszczególnych słów w słowniku.

Wszystkie słowa i zdania w module Varia zostały nagrane w Standard British i General American.