Moduł Grammar

Say It Right – Gramatyka to wielopoziomowy program stworzony z myślą o sprawdzeniu i utrwaleniu praktycznej znajomości gramatyki angielskiej, jak również o zachęceniu uczących się do jej dalszego samodzielnego zgłębiania. Dzięki ponad 300 ćwiczeniom na poziomach od średnio zaawansowanego do zaawansowanego, Say It Right – Gramatyka zapewnia obszerny przegląd i intensywną praktykę wszystkich najważniejszych zagadnień gramatycznych.

Kurs podzielony jest na 20 jednostek, z których każda zajmuje się ważnym aspektem gramatyki angielskiej. Ogólnie rzecz biorąc, nacisk został położony na zwrócenie uwagi na te zagadnienia gramatyczne, z którymi uczący się często mają problemy, a które są niezbędne do poprawnego mówienia i pisania. Każda jednostka zawiera od czterech do nawet pięćdziesięciu ćwiczeń, w zależności od stopnia złożoności danego zagadnienia gramatycznego.

Moduł Say It Right – Gramatyka jest intuicyjny i łatwy w obsłudze dzięki wykorzystaniu powszechnie stosowanej techniki "przeciągnij i upuść". Najpopularniejsze formaty ćwiczeń to test wielokrotnego wyboru oraz korekta błędów.

Say It Right – Gramatyka może być używany do przygotowania do egzaminu, jako narzędzie diagnostyczne do identyfikacji różnych problemów gramatycznych lub po prostu jako kurs odświeżający. Jest on odpowiedni dla osób uczących się do FCE, TOEFL lub IELTS, jak również dla tych, którzy przekroczyli poziom średniozaawansowany i chcieliby nabrać pewności siebie w posługiwaniu się gramatyką angielską.

Ponieważ Say It Right – Gramatyka został opracowany w celu połączenia ćwiczenia gramatyki z ekspozycją na poprawną wymowę angielską, wszystkie odpowiedzi zostały nagrane w Standard British i General American. Użytkownik może nauczyć się poprawnych form gramatycznych nie tylko w sposób, w jaki są one napisane, ale również w sposób, w jaki są one wymawiane!

Say It Right – Gramatyka jest przeznaczony do samodzielnej nauki, ale może również służyć jako dodatkowy środek dydaktyczny w klasie. Może być używany na komputerach, tabletach lub telefonach komórkowych.

Próbka wszystkich typów ćwiczeń jest dostępna w darmowym Demo.

 

SPIS TREŚCI:

RZECZOWNIKI

ZAIMKI DZIERŻAWCZE

PRZEDIMKI

KWANTYFIKATORY

PRZYMIOTNIKI

PRZYSŁÓWKI

CZASOWNIKI

CZASY TERAŹNIEJSZE

CZASY PRZESZŁE

FORMY CZASU PRZYSZŁEGO

STRONA BIERNA

TRYBY WARUNKOWE

WISH – IF ONLY

CZASOWNIKI MODALNE

INWERSJA

MOWA ZALEŻNA

PRZEDIMKI

ZDANIA WZGLĘDNE

PYTANIA

CZĘSTO WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY