Moduł Sounds

Moduł „Sounds” jest osobnym produktem, z którego można korzystać przy użyciu aplikacji „Say It Right 5.0 Online”, dostępnej na platformy Android, Windows, iOS. Aby z niego korzystać, należy wykupić dostęp do całego modułu lub jednego rozdziału.

Moduł „Sounds” pozwala na opanowanie wszystkich dźwięków angielszczyzny brytyjskiej i amerykańskiej poprzez ćwiczenie poszczególnych dźwięków w słowach, frazach, zdaniach, tekstach, a także w kontraście z innymi dźwiękami. Każdy z obszernych rozdziałów poświęcony jest jednemu dźwiękowi. Wszystkie ćwiczone elementy są tłumaczone na język polski, hiszpański, niemiecki i chiński oraz podana jest ich transkrypcja fonetyczna. Nacisk położony jest także na relacje pomiędzy sposobem wymawiania dźwięku a różnymi sposobami jego zapisu. Oprócz szczegółowego opisu, każdy dźwięk przedstawiony jest także w postaci wideo oraz animacji ukazujących narządy mowy podczas wymowy. Moduł zawiera także szereg rozdziałów dodatkowych, w tym słowa mylone, homofony, homografy, mylona wymowa, litery niewymawiane, przedrostki, przyrostki, zapożyczenia, fałszywi przyjaciele, słowotwórstwo.

Modułowi „Sounds” towarzyszy publikacja w postaci książki, którą osoba nabywająca cały kurs otrzymuje drogą pocztową.

Spis treści książki:

Narządy mowy

Samogłoski

Spółgłoski

Przydatne strony internetowe

Uwagi do transkrypcji fonetycznej

Fonemy języka angielskiego

Glosariusz terminów fonetycznych

Jak korzystać z programu.