O programie

Kurs Say It Right zawiera:

Kilka lat po wydaniu, program Say It Right został istotnie odmieniony. Wsłuchując się w głosy użytkowników, wprowadziliśmy do programu szereg zmian, które – jak sądzimy – uczynią go jeszcze bardziej atrakcyjnym oraz poszerzą możliwości korzystania z niego. Przede wszystkim program będzie teraz dostępny na różne platformy – od komputerów stacjonarnych i notebooków po smartfony i tablety. Można więc z niego będzie korzystać w każdym miejscu i czasie. Zawartość programu wzbogacono o słownictwo powstałe w ostatnich latach. Dodano transkrypcję fonetyczną wszystkich słów, fraz i zdań. Zmieniono też sposób odtwarzania nagrań – naciskając guzik "Odtwórz wszystkie" usłyszymy, jak dotąd, głos lektora wymawiającego wszystkie słowa, frazy lub zdania z danego ćwiczenia, ale jeśli wybierzemy opcję "Odtwarzaj z pauzami", po każdym odtwarzanym nagraniu następuje pauza, umożliwiająca użytkownikowi powtarzanie za lektorem ćwiczonych jednostek tekstu. W ćwiczeniu "Słowa pospolite" dodano funkcję umożliwiającą wybór wszystkich słów z danego ćwiczenia lub tylko wybranych słów z najbardziej podstawowego rejestru. Można też dobierać słowa pod względem pozycji ćwiczonego dźwięku w słowie (początkowej, środkowej lub końcowej).